NPACK

Inštalácia a školenie

Domov »  Inštalácia a školenie

Spoločnosť NPACK ponúka odborne vyškolených technikov, ktorí vám pomôžu s inštaláciou vášho zariadenia. Po inštalácii vášho zariadenia alebo linky zostane technik na mieste, aby sledoval hladké fungovanie vášho nového zariadenia a školil vašich operátorov. Aj keď náš špecialista opustí vašu továreň, spoločnosť NPACK je pripravená poskytnúť vám pohotovú a zdvorilú službu, keď ju potrebujete.

Technik NPACK ponúka nasledujúce služby:

Inštalácia zariadenia alebo baliacej linky v závode zákazníka
Koordinujte harmonogram s mechanikmi na vykonávanie zmien a preventívnych údržbárskych činností
Vykonajte mechanické úpravy (ak sú potrebné) na zariadení a baliacej linke, aby sa optimalizoval výkon zariadenia
Vyriešiť problémy so zariadením
Zdokumentujte všetky pracovné činnosti podľa postupov správnej dokumentácie
Zabezpečte školenie na mieste o všetkých pridelených postupoch
Inštalačný technik NPACK bude zodpovedný za nastavenie a úpravu zariadenia vo vašom závode. Všetky činnosti sa budú zameriavať na optimalizáciu zariadení s cieľom maximalizovať výrobnú produkciu. NPACK tiež zaisťuje, že technik bude vykonávať rutinné baliace operácie, aby plne splnil výrobné požiadavky.